Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γιώργος Παπανδρέου στη Λάρισα

Μέρος (Α)

Μέρος (B)

Δεν υπάρχουν σχόλια: